Fru­mos și gus­tos

Mul­te flori (tran­da­fi­rul, la­van­da, pan­se­luțe­le, condurașii) sunt co­mes­ti­bi­le.

Practic Idei - - SUMAR -

Clă­ti­te cu pan­se­luțe

3 ouă 3 lin­guri de za­hăr 3 lin­guri de făi­nă ese­nță de rom sau de va­ni­lie 500 ml lap­te ulei flori de pan­se­luță dul­ce­ață de tran­da­firi Mi­xe­zi ouă­le cu za­hă­rul, făi­na și ese­nța de rom sau cea de va­ni­lie, apoi su­bți­e­zi cu lap­te­le, până când ames­te­cul ajun­ge la con­sis­te­nța unei smântâni. Ungi ti­gaia cu ulei, torni o ceșcuță de com­po­ziție și dea­su­pra pre­sari ra­pid florile de pan­se­lu­ţă, ca­re se vor încor­po­ra. Ser­vești clă­ti­te­le um­plu­te cu dul­ce­ață de tran­da­firi sau cu mi­e­re. Poți adău­ga în aluat și alte flori co­mes­ti­bi­le: flori de tei, de sal­câm, le­vă­nți­că, bă­nuței ori su­nă­toa­re.

Dul­ce­ață de tran­da­firi

350 g pe­ta­le de tran­da­firi pen­tru dul­ce­ață 500 g za­hăr ze­a­ma de la 1 lă­mâie 250 ml apă

Obții do­uă bor­ca­ne du­pă pa­tru ore de mun­că. Ia­tă cum pro­ce­de­zi: cu­le­gi pe­ta­le­le și le tai par­tea al­bă, cu ca­re se prind de floa­re. Torni ze­a­ma de lă­mâie în cas­tron, pes­te pe­ta­le, pe ca­re le freci apoi între pal­me. Apoi fi­er­bi apa cu za­hă­rul până când se îngroașă si­ro­pul. Du­pă ace­ea adau­gi pe­ta­le­le de tran­da­firi împreu­nă cu ze­a­ma de lă­mâie. Fi­er­bi în con­ti­nua­re dul­ce­ața până se le­a­gă bi­ne si­ro­pul și pe­ta­le­le im­preg­na­te cu si­rop plu­tesc în tot li­chi­dul. La fi­nal stin­gi fo­cul, aco­peri va­sul cu un șer­vet umed, cu­rat, iar du­pă ce dul­ce­ața se ră­cește, o torni în bor­ca­ne de 350 ml, ca­re se închid eta­nș.

Bri­oșe cu la­van­dă

160 g unt 120 g za­hăr 4 ouă 250 g făi­nă 100 g ci­o­co­la­tă al­bă 1/2 lin­gu­riță flori de le­vă­nți­că ze­a­ma de la o lă­mâie 1/2 plic praf de copt un praf de sa­re Din aces­te can­ti­tăți re­zul­tă cam 15 bri­oșe. În făi­nă pre­sari sa­rea și pra­ful de copt. Se­pa­rat mi­xe­zi un­tul moa­le cu za­hă­rul până obții un ames­tec afânat în ca­re pui pe rând câte un ou și ames­teci să se încor­po­re­ze. Adau­gi și ze­a­ma de lă­mâie, apoi făi­na proas­păt cer­nu­tă, ames­te­când ușor. Pui și ci­o­co­la­ta (bu­cățe­le mici) și le­vă­nți­ca. Torni alua­tul în hârtii de bri­oșe ori di­rect în ta­vă de si­li­con și lași în cup­to­rul încins cir­ca 20 de mi­nu­te. Când de­vin au­rii le scoți, le lași să se ră­ce­as­că și le sa­vu­re­zi.

Îngheța­tă cu hi­bis­cus

O mână de flori de hi­bis­cus us­ca­te 200 ml apă 250 g ti­je de re­vent 2-3 lin­guri za­hăr 500 ml frișcă bă­tu­tă Pes­te o mână de flori de hi­bis­cus us­ca­te torni 200 ml apă și dai în 2-3 clo­co­te, apoi stin­gi fo­cul, aco­peri va­sul și lași 10-15 mi­nu­te la in­fu­zat. Așe­zi într-o cră­ti­ci­oa­ră 250 g ti­je de re­vent tăia­te cu­bu­lețe; pes­te ele torni apa scur­să de la florile de hi­bis­cus. Adau­gi 2-3 lin­guri de za­hăr în com­po­ziția de re­vent și fi­er­bi câte­va mi­nu­te, până se înmoaie ti­je­le. Pa­se­zi și lași să se ră­ce­as­că, apoi înglo­be­zi 500 ml frișcă bă­tu­tă. Dai ames­te­cul la con­ge­la­tor câte­va ore sau îl pui în mași­na de îngheța­tă. Ser­vești îngheța­ta ace­as­ta de­co­ra­tă cu frișcă și flori de hi­bis­cus. Pof­tă bu­nă îți do­resc!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.