Spațiu re­dus

Va­rian­te pen­tru gră­di­ni­le mici

Practic Idei - - FÂNTÂNI -

Ce­le mai po­tri­vi­te sunt fântâni­le de di­men­si­uni re­du­se, bu­ne și pen­tru spații in­te­ri­oa­re (ara­tă per­fect în co­lțu­ri­le bal­coa­ne­lor, pe ho­luri și în bi­ro­uri), și ce­le gen zid, ca­re ocu­pă doar o la­tu­ră a gră­di­nii, mas­când în mod fe­ri­cit și un gard ca­re s-a de­gra­dat. Fântâni­le gen râu de mun­te cu pra­guri, prin ca­re apa cir­cu­lă ra­pid, con­fe­ră di­na­mism com­po­ziți­ei și im­pre­sia de vi­oi­ci­u­ne, de pros­peți­me.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.