SCAPĂ DE IARBĂ

Practic Idei - - SHOPPING -

Pen­tru îngri­ji­rea spați­i­lor ver­zi din ju­rul ca­sei, a lo­cu­ri­lor întin­se cu iarbă as­pră, ai ne­voie de o mo­to­coa­să de pu­te­re pre­cum FS89 de la Sti­hl. Are mo­tor pu­ter­nic, sim­plu de por­nit și es­te pre­vă­zu­tă cu mâner du­blu de co­man­dă, re­zer­vor mai vo­lu­mi­nos, pen­tru a pu­tea lu­cra timp înde­lun­gat, mâner pen­tru do­uă mâini, ma­ne­tă de co­man­dă cu bu­ton de opri­re. Cântă­rește 5,8 kg. Dia­me­trul de tăi­e­re: 42 cm. Preț: 1.490 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.