BULA DEMNITARULUI

Romania Libera - Friday Edition - - Academia Caţavencu -

CA­TE­GO­RIA “STICLISM VITEZĂ” Traian Bă­ses­cu, des­pre Le­gea Osho­re: “Atle­ţii bă­tă­li­ei sunt Drag­nea și Tă­ri­ce­a­nu”

CA­TE­GO­RIA “REVOLUȚIA ÎN TRAFIC” Viorica Dăncilă: „Cei 58 de ki­lo­me­tri afe­ren­ţi tron­soa­ne­lor 1 și 2 sunt con­vin­să că va du­ce la de­con­ce­si­o­na­rea tra­fi­cu­lui”

CA­TE­GO­RIA “DELICT DE GÂNDI­RE” Lu­do­vic Orban: “Gu­ver­nan­ţii nu fu­ră doar re­sur­se­le pu­bli­ce, ci și idei”

CA­TE­GO­RIA “CHUCKIE” Li­viu Drag­nea: “Ci­o­loș, o pă­pușă pu­să să vor­be­as­că când altci­ne­va nu do­rește”

CA­TE­GO­RIA “TWIN PIX” Traian Bă­ses­cu: „Să-i luăm pi­xul lui Drag­nea! Re­fuz să cred că Ro­mânia poa­te de­ve­ni Dad­dy SRL”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.