ATAȘAMENTE PREFERENŢIALE

Romania Libera - Friday Edition - - Caleidoscop -

Po­tri­vit noi­lor cer­ce­tări, pi­si­ci­le nu so­cia­li­ze­a­ză cu oa­me­nii doar din do­ri­nța de a obți­ne hra­nă și adă­post, ci chiar le fa­ce plă­ce­re să stea ală­turi de stă­pân, con­form Dis­co­ve­ry.com. Stu­di­ul afir­mă că le­gă­tu­ra es­te atât de so­li­dă încât pi­si­ca de­vi­ne un fel de co­pil pen­tru per­soa­na res­pec­ti­vă, mai ales când stă­pâna es­te o fe­meie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.