VIORICA DĂNCILĂ

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate -

Pre­mi­e­rul a de­cla­rat că Re­fe­ren­du­mul pen­tru fa­mi­lie nu se îndre­ap­tă împo­tri­va unei mi­no­ri­tă­ţi și a pre­ci­zat că Exe­cu­ti­vul a asi­gu­rat mă­su­ri­le ne­ce­sa­re pen­tru des­fășu­ra­rea aces­tei con­sul­tări po­pu­la­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.