DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate -

Din ne­fe­ri­ci­re, 60 la su­tă din de­ce­se­le ro­mâni­lor sunt da­to­ra­te bo­li­lor car­di­o­vas­cu­la­re, fă­când ca bo­li­le car­di­o­vas­cu­la­re să fie cau­za nu­mă­rul 1 de mor­ta­li­ta­te din Ro­mânia. Lu­cru ca­re ne pla­se­a­ză într-un ne­fe­ri­cit loc 1. Sun­tem și noi cam­pi­oni la ce­va în lu­me, la de­ces prin bo­li­le car­di­o­vas­cu­la­re.“ CONF. DR. VICTOR COSTACHE, ȘEF SECŢIE CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.