DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate -

Ce­ea ce se întâmplă astă­zi es­te un boi­cot or­ga­ni­zat, ca­re vi­ze­a­ză men­ţi­ne­rea unor mo­no­po­luri în pia­ţa de tran­sport in­ter­ju­de­ţe­an de pa­sa­geri din Ro­mânia. Tran­spor­ta­to­rii nu ad­mit com­pe­ti­ţia în ac­ti­vi­ta­te, fo­lo­sesc mașini ne­co­res­pun­ză­toa­re, nu eli­be­re­a­ză bi­le­te și cir­cu­lă cu mai mul­te per­soa­ne de­cât pre­ve­de cla­si­fi­ca­rea.“ LU­CIAN ȘO­VA, MI­NIS­TRUL TRAN­SPOR­TU­RI­LOR

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.