Po­wer Su­it

Romania Libera - Friday Edition - - Lifestyle -

Sti­lul tău es­te unul ele­gant, ca­re du­ce mai mult înspre cla­sic, dar nu ri­gid. Ele­ga­nța ta poa­te fi pu­să în va­loa­re în mul­te fe­luri, însă de ce­le mai mul­te ori pre­feri să ră­mâi la ale­geri ca­re să îți dea o sta­re de si­gu­ra­nță. Pen­tru atunci când vrei să ex­pe­ri­men­te­zi exis­tă su­fi­ci­en­te va­rian­te ca­re să te scoa­tă din cla­sic, fă­ră însă a te scoa­te și din clas­sy.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.