UN DESTIN LA RĂSCRUCE

Romania Libera - Friday Edition - - Program Tv -

/ TURCIA, 2013-2014 / REGIA: SADULLAH CELEN. / CU: NESLIHAN ATAGÜL , KADIR DOGULU , YUNUS EMRE YILDIRIMER, SEDA TURKMEN , ITIR ESEN , GÖZDE AKYILDIZ

DRAMĂ/ROMANCE.

Adap­ta­re a ro­ma­nu­lui omo­nim scris de Peya­mi Sa­fa, se­ria­lul spu­ne po­ves­tea lui Ne­ri­man (Neslihan Atagül), o tână­ră ca­re trăi­ește într-un car­ti­er să­rac din Istan­bul, ală­turi de ta­tăl și mă­tușa ei. Deși cres­cu­tă într-un me­diu mo­dest du­pă ce și-a pi­er­dut ma­ma, vi­se­le lui Ne­ri­man sunt foar­te mari. Tână­ra do­rește cu ori­ce preț să sca­pe din me­di­ul res­tric­tiv și su­fo­cant, iar oca­zia „eva­dă­rii“se va ivi în cu­rând, oda­tă cu apa­riția în viața ei a unui tânăr din lu­mea bu­nă, Ma­cit (Kadir Dogulu). Îndră­giții ac­tori Neslihan Atagül (Ni­han din se­ria­lul „Dra­gos­te in­fi­ni­tă“) și soțul său, Kadir Dogulu (in­ter­pre­tul lui Meh­met Gi­ray Khan din se­ria­lul „Kösem“), s-au îndră­gos­tit în tim­pul fil­mă­ri­lor, iar în anul 2016 s-au că­să­to­rit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.