BULA DEMNITARULUI

Romania Libera - Friday Edition - - Academia Caţavencu -

CA­TE­GO­RIA „NE MINȚIM CA LA METEO“Tă­ri­ce­a­nu, între­bat ce a vor­bit cu Drag­nea: „Pre­zen­ţa jur­na­liști­lor pe ho­lu­ri­le Par­la­men­tu­lui, fap­tul că ne ur­mă­resc pas cu pas, fap­tul că azi e pu­ţin înno­rat și nu mai e se­nin ca ieri“. CA­TE­GO­RIA „ALINA DIN TROIA“

Că­tă­lin Mo­roșa­nu, des­pre Alina Gor­ghiu: „Am con­vin­ge­rea că PNL nu are ne­voie de cai troi­eni și nici de sa­bo­tori, cu atât mai pu­ţin să fie pro­mo­va­ţi și sus­ţi­nu­ţi în di­fe­ri­te func­ţii“. CA­TE­GO­RIA „ASCULT, DECI EXIST“

Drag­nea, între­bat cum se înțe­le­ge cu Tu­do­rel Toa­der: „Foar­te bi­ne, eu îl rog și el as­cul­tă“. CA­TE­GO­RIA „MI-AU DAT LA OPERAȚIE“Lu­do­vic Orban, des­pre pu­ci­ul eșuat din PNL: „Am fost efec­tiv ata­cat într-un mod vi­o­lent. De ce?“CA­TE­GO­RIA „PLA­NE­TA MAIMUȚELOR“Adrian Țuțu­ia­nu: „Ne-am com­por­tat ca un par­tid de mai­mu­ţe.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.