DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - Friday Edition - - ACTUALITATE -

Am efec­tuat un nou tran­splant car­diac. (…) Ne bu­cu­răm că am efec­tuat în acest an al cin­ci­lea tran­splant din Târgu-Mu­reș și, bi­neînţe­les, din Ro­mânia. (...) Un cen­tru e foar­te pu­ţin pen­tru o ţa­ră atât de ma­re. Unga­ria are o crește­re foar­te ma­re în acest an, aco­lo es­te un sin­gur cen­tru de tran­splant, la Bu­da­pes­ta, dar au efec­tuat în acest an 60 de tran­splan­turi car­dia­ce. Noi l-am fă­cut pe al cin­ci­lea, ei au fă­cut 60.“ DR. HORAŢIU SUCIU, ȘEFUL CLINICII DE CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ TÂRGU-MU­REȘ

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.