PARLAMENTUL DE LA CHIȘINĂU

Romania Libera - Friday Edition - - ACTUALITATE -

A res­pins proi­ec­tul de mo­di­fi­ca­re a Con­sti­tu­ţi­ei Re­pu­bli­cii Mol­do­va pri­vind schim­ba­rea lim­bii de stat din lim­ba mol­do­veneas­că în lim­ba ro­mână.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.