BULA DEMNITARULUI

Romania Libera - Friday Edition - - ACADEMIA CAŢAVENCU -

CATEGORIA „CENTURA CU PETARDE“Li­viu Drag­nea:

„Pu­ciștii din PSD se pa­re că, încet-încet, ajung ca ISIS, in­di­fe­rent ce bom­bi­ţă apa­re pe nu-știu-un­de prin lu­me, încep să și-o re­ven­di­ce.“

CATEGORIA „M-AM NĂS­CUT ÎNTRE CARPAȚI“Tă­ri­ce­a­nu, des­pre Drag­nea:

„Nu sun­tem fă­cu­ţi din ace­e­ași ma­mă, dar acest lu­cru nu înse­am­nă că re­la­ţia e de­te­ri­o­ra­tă.“

CATEGORIA „CI­NE ZICE ĂLA E“Tu­do­rel Toa­der:

„Aţi vă­zut vreun pro­cu­ror sau ju­de­că­tor să re­cu­noas­că că a greșit? Ca­te­go­ric, nu.“

CATEGORIA „MATACHE MĂCELARU“

Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu:

„Am ru­gat gru­pu­ri­le par­la­men­ta­re să dez­ba­tă ace­as­tă ches­ti­u­ne și săp­tă­mâna vi­i­toa­re să o tra­nșăm.“

CATEGORIA „MARI ARȘI LA CAP“

Traian Bă­ses­cu:

„Tu vii cu o sti­clă de ben­zi­nă și torni pe foc. La­zăr mai are man­dat până în apri­lie. Nu pu­tea Tu­do­rel Toa­der să fa­că Re­ve­li­o­nul cu La­zăr aco­lo?“

Tu­doa­rel Toa­der, mi­nis­trul Jus­tiți­ei, spu­nând un banc cu Ra­dio Ere­van. M-a între­bat ci­ne­va da­că e ade­vă­rat că La­zăr a cla­sat do­sa­rul lui Io­han­nis. Răs­pun­sul e da, nu­mai că nu era Au­gus­tin, era Cris­tian.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.