SUR­SE DE PO­LUA­RE ALE AE­RU­LUI

Romania Libera - Friday Edition - - Mediu -

sis­te­mul de încăl­zi­re a po­pu­lați­ei, so­be sau cen­tra­le cu com­bus­ti­bi­li so­li­zi;

ac­ti­vi­ta­tea in­dus­tria­lă, cen­tra­le­le ter­mo­e­lec­tri­ce, șan­ti­e­re de con­stru­cții;

tra­fi­cul ru­ti­er con­tri­bu­ie la po­lua­rea ae­ru­lui cu pul­be­ri­le pro­du­se de pneu­ri­le mași­ni­lor la frâna­re sau prin ar­de­rea in­com­ple­tă a car­bu­ran­tu­lui;

de­po­zi­te de deșeuri in­dus­tria­le și mu­ni­ci­pal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.