„AM MAI APUCAT O ZI, AM MAI PRINS O PÂI­NE!“

Romania Libera - Friday Edition - - Reportaj -

Ru­de apro­pia­te nu mai au, iar da­că au sunt doar o po­va­ră în plus, în mi­nus da­că mai ră­mâne ce­va du­pă ei. Aco­lo, aștep­tând ce­le do­uă pâini mai ui­tă de ne­ca­zuri, sunt toți la fel. Să­ră­cia poar­tă ace­e­ași gar­de­ro­bă. Hai­ne po­no­si­te, împru­mu­ta­te, pri­mi­te, ră­ma­se din ti­ne­rețe și pe­ti­ci­te. Mai spun o glu­mă, mai co­men­te­a­ză o de­cla­rație a po­li­ti­ci­e­ni­lor, so­cia­li­ze­a­ză, o mi­că bârfă, îi mai mu­lțu­mesc lui Dum­ne­zeu pen­tru încă o zi, iar apoi ple­a­că la fel de mu­lți și să­raci, poa­te mai bo­gați cu do­uă pâini. Se pi­erd pe ulițe­le di­mi­neții, du­cându-și să­ră­cia într-o sa­coșă, dar bu­cu­roși. Și-au re­vă­zut pri­e­te­nii, ca­re mai sunt. Din zi în zi află că s-a mai dus ci­ne­va, Nea cu­ta­re, sau doam­na S. a fost in­ter­na­tă la Fun­deni. „Ce vrei să-ți spun, mai­că, am mai apucat o zi de la Dum­ne­zeu, am mai prins o pâi­ne! Asta e viața noas­tră, a pen­si­o­na­ri­lor!”, ne măr­tu­ri­sește o bă­trână, ară­tându-ne pâi­nea din sa­coșă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.