Pal­ton/tren­ch/par­de­siu pen­tru zi­le­le de toam­nă

2

Romania Libera - Friday Edition - - Lifestyle -

Vre­mea es­te per­fec­tă pen­tru o ast­fel de pi­e­să. Cau­tă una ca­re să te scoa­tă din mo­no­to­nie.

Fie un tren­ch roșu, ver­de, al­bas­tru elec­tric, fie un pal­ton su­bți­re over­si­zed, dar din­tr-un ma­te­rial fin și ușor, ca­re nu-ți va crea dis­con­fort.

Pal­ton Uni­ted Co­lors of Be­net­ton, Fas­hi­on Days Sa­cou Clo­che – 420 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.