Je­ans cu croia­lă per­fec­tă

1

Romania Libera - Friday Edition - - Lifestyle -

Poa­te că mai ai do­uă-trei pe­re­chi, dar ai o pe­re­che de je­ans drept, cu ta­lie nor­ma­lă sau înal­tă? Da­că nu, es­te mo­men­tul să-ți achi­ziți­o­ne­zi o pe­re­che, se poar­tă. Poți mer­ge spre ma­ga­zi­ne­le mari, on­li­ne, spe­cia­li­za­te în re­du­ceri, cum es­te Fas­hi­on Days, ca­re co­mer­cia­li­ze­a­ză pro­du­se mul­ti­brand, ast­fel încât să gă­sești mo­de­lul per­fect pen­tru si­lue­ta și sti­lul tău. De alt­fel, Fas­hi­on Days dis­pu­ne de cel mai ma­re stoc de pro­du­se in­clus în ofer­ta Black Fri­day de până acum, cu pes­te 50% mai ma­re de­cât cel de anul tre­cut: mai mult de 1,5 mi­li­oa­ne ar­ti­co­le ves­ti­men­ta­re, încă­lță­min­te, ac­ce­so­rii, dar și cos­me­ti­ce sau pro­du­se ho­me&de­co, cu dis­co­un­turi până la 90%.

Je­ans Le­vi’s, Fas­hi­on Days

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.