GUY VERHOFSTADT

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate -

Par­la­men­ta­rul eu­ro­pe­an fe­de­ra­list i-a in­di­cat lui Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu că ”sin­gu­ra ca­le de a ga­ran­ta res­pec­ta­rea le­gii în Ro­mânia e apli­ca­rea ne­con­diți­o­na­tă a tu­tu­ror re­co­man­dă­ri­lor Co­mi­si­ei de la Ve­neția.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.