DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate -

De­za­vuez crește­rea bi­ro­cra­ţi­ei și am înce­put prin a fa­ce pu­ţi­nă cu­ră­ţe­nie, ca să zic așa, în mi­nis­ter. Fi­e­ca­re or­din de mi­nis­tru tre­bu­ia sem­nat în pa­tru-cinci exem­pla­re. Nu am înţe­les. Ne întoar­cem la un exem­plar, ca­re tre­bu­ie ar­hi­vat și ca­re tre­bu­ie pu­bli­cat așa cum ce­re le­gea.“

ECATERINA ANDRONESCU, MI­NIS­TRUL EDUCAŢIEI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.