PUNCTEAZĂ LUXEMBURG

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate -

De­vi­ne pri­ma ţa­ră din lu­me în ca­re tran­spor­tul pu­blic va fi gra­tu­it. Bi­le­te­le pen­tru tran­spor­tul cu tre­nul, tram­vai­ul și au­to­bu­zul vor fi eli­mi­na­te de Gu­vern înce­pând din va­ra vi­i­toa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.