GUVERNUL FRANȚEI ÎNCASEAZĂ

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate -

Ia în con­si­de­ra­re tri­mi­te­rea Arma­tei pe stră­zi­le Pa­ri­su­lui, pen­tru a răs­pun­de la vi­o­le­nțe­le ce ar pu­tea avea loc în ca­drul ma­ni­fes­tați­i­lor aștep­ta­te în acest we­ek-end în ca­pi­ta­la Franței.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.