TRATAMENTUL, DECONTAT DE CNAS

Romania Libera - Friday Edition - - Sănătate -

Ca­sa Nați­o­na­lă de Asi­gu­rări de Să­nă­ta­te are în de­ru­la­re un pro­gram nați­o­nal de tra­ta­re a bo­li­lor car­di­o­vas­cu­la­re gra­ve prin in­ter­venții chi­rur­gi­ca­le și prin im­plan­ta­re de dis­po­zi­ti­ve me­ni­te să nor­ma­li­ze­ze fun­cți­o­na­rea ini­mii și cir­cu­lația sânge­lui.To­to­da­tă, ma­jo­ri­ta­tea me­di­ca­men­te­lor des­ti­na­te tra­tă­rii bo­li­lor car­di­o­vas­cu­la­re sunt com­pen­sa­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.