Ra­du Olte­an: „Ce­tă­ţi, cas­te­le și alte for­ti­fi­ca­ţii din Ro­mânia“

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina -

Ci­ne tra­ver­se­a­ză Car­pa­ţii, prin de­fi­leul Oltu­lui, va ob­ser­va din goa­na ma­şi­nii, din­co­lo de lo­ca­li­ta­tea Tur­nu Ro­şu, ru­i­ne­le unui turn ro­tund, pla­sat între şo­sea şi râul Olt. Unii din­tre că­lă­tori cu si­gu­ran­ţă s-au între­bat ca­re es­te po­ves­tea ace­lui turn. Ci­tind vo­lu­mul lui Ra­du Olte­an vor afla po­ves­tea lui, dar și a alto­ra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.