L A PRIVIT ÎN OCHI PE CEL CA­RE L A PRIVIT ÎN OCHI PE EMI­NES­CU

Romania Libera - Friday Edition - - Cultură -

Prin anii `60, stu­dent fi­ind și tânăr ga­ze­tar, Alex. Ște­fă­nes­cu a avut oca­zia să-l întâlneas­că pe Tu­dor Arghe­zi ca­re, po­ves­tește Alex. Ște­fă­nes­cu atât de fru­mos, s-a întâlnit pe stra­dă cu Mi­hai Emi­nes­cu. Pe ca­re l-a privit în ochi... „Da, Tu­dor Arghe­zi își amin­tea că la vârsta de no­uă ani s-a întâlnit pe stra­dă față în față cu Emi­nes­cu, des­pre ca­re lu­mea spu­nea că e ne­bun (ori­cum, nu mai avea mult de trăit). Acea cli­pă în ca­re pri­vi­ri­le lor s-au întâlnit, în ca­re cei doi s-au exa­mi­nat re­ci­proc, a ră­mas pen­tru tot­de­au­na în amin­ti­rea lui Tu­dor Arghe­zi. Întâlnin­du-l eu însu­mi într-o zi, pe neaștep­ta­te, pe Tu­dor Arghe­zi, pe stra­da Edgar Qu­i­net, m-am dus la el într-un su­flet și i-am spus: „Sunt stu­dent la Li­te­re, mă nu­mesc Alex. Ște­fă­nes­cu. Știu cât de mult v-a emoți­o­nat să vă întâlniți în 1889 față în față cu Emi­nes­cu. Acum și eu sunt foar­te emoți­o­nat, ști­ind că îl pri­vesc în ochi pe ci­ne­va ca­re l-a privit în ochi pe Emi­nes­cu.“. Tu­dor Arghe­zi n-a gus­tat de­loc re­mar­ca mea, s-a bur­zu­lu­it și m-a apos­tro­fat: „Adi­că în toa­tă ches­tia asta eu sunt un in­ter­me­diar?! La­să-mă, dom’le în pa­ce!“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.