DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate -

Pot să res­pect drep­tul Opo­zi­ţi­ei de a încer­ca să răs­toar­ne Gu­ver­nul, dar nu cu mo­ţi­uni scri­se în ase­me­nea hal, nu cu com­pu­neri șco­la­re se­mia­nal­fa­be­te, cu ci­fre­le scri­se to­tal ai­u­rea. Co­rup­ţii nu vi­o­le­a­ză, co­rup­ţii nu aște­ap­tă ti­ne­re­le la lift.

ȘERBAN NICOLAE, LIDERUL SENATORILOR PSD

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.