VLADIMIR PUTIN

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate -

Liderul de la Krem­lin a su­sți­nut că ris­cul unui răz­boi nu­cle­ar înce­pe să se re­du­că, dar a aver­ti­zat că un ase­me­nea con­flict ar du­ce la dis­pa­riția între­gii ci­vi­li­zații uma­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.