Vi­oDriEcaCDLAă­nRcAi­lŢăIA ZI­LEI

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate -

Ame­ri­ca nu tre­bu­ie să fie cea ca­re se du­ce la răz­boi în lo­cul altor țări. Da­că alte țări vor ca Ame­ri­ca să se du­că la răz­boi în lo­cul lor, ace­le țări tre­bu­ie să plă­te­as­că un preț pen­tru asta, iar une­ori chiar un preț fi­nan­ciar, pen­tru că noi, ame­ri­ca­nii, nu sun­tem frai­e­rii pla­ne­tei. Voi, băi­eți, nu mai sun­teți frai­e­rii pla­ne­tei!“DONALD TRUMP, PREȘE­DIN­TE­LE SUA, ÎN VIZITĂ LA MILITARII AMERICANI DIN IRAK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.