ȘTEFAN RA­DU OPREA

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate -

Mi­nis­trul pen­tru Me­di­ul de Afa­ceri, Co­merţ și Antre­pre­no­riat a lan­sat, ieri, apli­cația Start-Up Na­ti­on 2018, prin ca­re 10.000 de proi­ec­te be­ne­fi­cia­ză de o fi­nan­ţa­re ne­ram­bur­sa­bi­lă de 200.000 de lei.

PUNCTEAZĂ

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.