Bo­li cu efec­te le­ta­le la vo­lan

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina -

Po­tri­vit sta­tis­ti­ci­lor, afec­ţi­u­ni­le neu­ro­lo­gi­ce şi of­tal­mo­lo­gi­ce, bo­li­le psi­hi­ce şi car­di­o­vas­cu­la­re, epi­lep­si­i­le, se­che­le­le de ac­ci­dent vas­cu­lar ce­re­bral sau dia­be­tul za­ha­rat ne­con­tro­lat ori tra­ta­men­tul cu sub­stan­ţe psi­hoac­ti­ve şi se­da­ti­ve sunt prin­ci­pa­le­le pro­ble­me me­di­ca­le pe­ri­cu­loa­se întâlni­te la şo­fe­rii ca­re,în ma­jo­ri­ta­tea ca­zu­ri­lor,au pro­vo­cat ac­ci­den­te ru­ti­e­re cu ur­mări gra­ve pe şo­se­le­le din Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.