FILMUL DE ARTĂ

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina -

CE­LE (THE BEST INTENTIMAI BUNE INTENŢII ONS/DEN GODA VILJAN) – SUEDIA/DA­NE­MAR­CA, 1992 (12) REGIA: BILLE AU­GUST. SCENARIUL: INGMAR BERGMAN.

DRAMĂ.

Filmul ne pre­zin­tă o fas­ci­nan­tă cro­ni­că de fa­mi­lie des­pre via­ţa, dra­gos­tea și neînţe­le­ge­ri­le pă­rin­ţi­lor re­gi­zo­ru­lui Ingmar Bergman. În 1909, Hen­rik Bergman (Sa­muel Fröler), stu­dent la te­o­lo­gie, se îndră­gos­tește de Anna Aker­bloom (Per­nil­la Au­gust), fi­i­ca unui bo­gă­taș din Uppsa­la. Du­pă nun­tă, Hen­rik ajun­ge pre­ot un­de­va în nor­dul Sue­di­ei. Du­pă mai mul­ţi ani pe­tre­cu­ţi în fri­gul și izo­la­rea de la ţa­ră, Anna nu mai su­por­tă și se întoar­ce la Uppsa­la. * Pe­li­cu­la a pri­mit pre­mi­ul Pal­me d›Or la Fes­ti­va­lul de la Can­nes în anul 1992 și Pre­mi­ul de in­ter­pre­ta­re fe­mi­ni­nă la Fes­ti­va­lul de la Can­nes 1992 (Per­nil­la Au­gust) * Actrița sue­de­ză Per­nil­la Au­gust împli­nește pe 13 fe­brua­rie 60 de ani și are 2 fe­te împreu­nă cu re­gi­zo­rul Bille Au­gust și o fa­tă cu ac­to­rul și sce­na­ris­tul Klas Öster­gren.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.