Drag­nea, re­a­cție ner­voa­să în Par­la­ment

Romania Libera - - Front Page -

Pre­şe­din­te­le PSD, Li­viu Drag­nea, a avut ieri o re­ac­ţie ner­voa­să în fa­ţa jur­na­liş­ti­lor, du­pă ce un re­por­ter l-a între­bat des­pre le­gea ca­re spu­ne că per­soa­ne­le ca­re au pe­dep­se de până la 5 ani de închi­soa­re le pot exe­cu­ta la do­mi­ci­liu, le­ge ce l-ar pu­tea fa­vo­ri­za.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.