Coșul mi­nim de­cent de con­sum pen­tru o fa­mi­lie de­pășește do­uă sa­la­rii me­dii ne­te

Romania Libera - - Front Page -

Va­loa­rea coșu­lui de con­sum pen­tru un trai mi­nim de­cent al unei fa­mi­lii din Ro­mânia com­pu­să din doi adu­lți și doi co­pii es­te de 6.762 lei pe lu­nă, în me­di­ul ur­ban, ara­tă o cer­ce­ta­re de­ru­la­tă la ni­vel nați­o­nal de Syn­dex, Insti­tu­tul de Cer­ce­ta­re a Ca­li­tății Vi­eții, împreu­nă cu Fun­dația Fri­e­dri­ch Ebert Stif­tung.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.