DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitate -

Aștept să văd că se fa­ce oda­tă drep­ta­te, aștept să văd că pro­cu­ro­rii, ju­de­că­to­rii, sta­tul ro­mân, Mi­nis­te­rul Jus­ti­ţi­ei vor fa­ce drep­ta­te. Aș vrea mai mult cu­raj din par­tea Jus­ti­ţi­ei, să văd po­li­ti­ci­eni să își ara­te in­te­re­sul fa­ţă de do­sa­rul Co­lec­tiv. Au mu­rit 65 de inși în ur­ma ace­lui in­cen­diu, avem pes­te 50 de grav ră­ni­ţi în con­ti­nua­re. Din par­tea tu­tu­ror nu avem de­cât lip­să de in­te­res to­ta­lă.“

EUGEN IAN­CU, PREȘE­DIN­TE­LE ASOCIAŢIEI CO­LEC­TIV GTG 3010

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.