MI­HAIL GENOIU

Romania Libera - - Actualitate -

Lo­cu­i­to­rii car­ti­e­ru­lui Crai­o­vi­ţa No­uă din mu­ni­ci­pi­ul Crai­o­va se con­frun­tă cu o ade­vă­ra­tă in­va­zie de șo­bo­lani, dar re­pre­zen­ta­nții pri­mă­ri­ei con­du­se de Mi­hail Genoiu su­sțin că n-au ști­ut până acum de ace­as­tă pro­ble­mă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.