Insti­tu­ţia „Re­ge­le Mi­hai I“, fi­na­nța­tă de stat cu 860.000 de eu­ro

Romania Libera - - Front Page -

Ple­nul Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor a adop­tat, re­cent, prin pro­ce­du­ră ta­ci­tă, proi­ec­tul de le­ge pri­vind înfi­in­ţa­rea Insti­tu­ţi­ei „Re­ge­le Mi­hai I“, pen­tru ca­re sta­tul ro­mân ar ur­ma să asi­gu­re anual o fi­nan­ţa­re de 860.000 de eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.