Ne­a­cșu și Țuțu­ia­nu, ex­cluși din PSD. Aver­tis­men­te­le învi­nși­lor

Romania Libera - - Front Page -

Co­mi­te­tul Exe­cu­tiv Nați­o­nal al PSD a vo­tat ex­clu­de­rea din par­tid a se­cre­ta­ru­lui ge­ne­ral al PSD, Ma­rian Ne­a­cșu, și a vi­ce­preșe­din­te­lui PSD, Adrian Țuțu­ia­nu. Mi­hai Tu­do­se a vor­bit des­pre „frac­tu­ra­rea“PSD, iar Mar­cel Ci­o­la­cu a su­sți­nut că ad­ver­sa­rii lui Drag­nea nu vor mai vo­ta proi­ec­te­le PSD.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.