DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Observ că pseu­do-spe­cia­liști sau așa-ziși po­li­ti­ci­eni, pen­tru că des­pre eco­no­miști ade­vă­ra­ţi nu poa­te fi vor­ba în acest con­text... fac apre­ci­eri bom­bas­ti­ce cu pri­vi­re la re­du­ce­rea fi­nan­ţă­rii proi­ec­te­lor de in­ves­ti­ţii prin achi­ta­rea da­to­ri­ei ex­ter­ne a ţă­rii din fon­duri eu­ro­pe­ne. Re­pet: sunt ori­când dis­pus să ofer ex­pli­ca­ţii su­pli­men­ta­re ace­lo­ra ca­re do­ve­desc, ori de câte ori fac afir­ma­ţii pu­bli­ce, că nu au ca­pa­ci­ta­tea de a înţe­le­ge nici me­ca­nis­me­le le­ga­te de fi­nan­ţa­rea eu­ro­pe­a­nă, nici de ram­bur­sa­rea împru­mu­tu­ri­lor ex­ter­ne“.

EU­GEN TEODOROVIC­I, MI­NIS­TRUL FINANȚELOR PU­BLI­CE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.