Mi­nis­te­rul Me­di­u­lui, in­cri­mi­nat în de­zas­trul pes­tei por­ci­ne afri­ca­ne

Romania Libera - - Front Page -

Du­pă luni de zi­le de lup­tă cu pes­ta por­ci­nă afri­ca­nă, epi­de­mia pa­re scă­pa­tă de sub con­trol. Me­di­cii ve­te­ri­nari afir­mă că vi­no­vații tre­bu­ie cău­tați nu nu­mai la ANSVSA, ci și la Mi­nis­te­rul Ape­lor și Pă­du­ri­lor, ca­re a avut o res­pon­sa­bi­li­ta­te uriașă în acest caz și nu a fă­cut ni­mic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.