DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitate -

Ca ori­ce lo­cal­nic din Te­le­or­man am gă­sit în fun­dul cur­ţii o va­li­ză cu do­cu­men­te ca­re nu au ajuns încă la DNA. Ia ui­te, achi­zi­ţia do­sa­ru­lui Raif­fei­sen. Re­tro­ce­dări că­tre fo­ru­mul gru­pu­lui et­nic ger­man. Pro­mo­va­rea pro­cu­ro­ri­lor ca­re i-au închis do­sa­re. De­cla­ra­ţii des­pre ba­nii înca­sa­ţi din chi­rii. Închi­ri­e­rea că­mi­nu­lui de bă­trâni. Pre­si­uni asu­pra unui ju­de­că­tor“. LIVIU DRAG­NEA, PREȘEDINTELE PSD

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.