Ho­tă­rârea strâmbă a ju­de­că­to­ri­lor Vîlce­a­nu Flo­rin și Lau­re­nțiu Mo­do­ran, pu­bli­ca­tă ca „doc­tri­nă“

Romania Libera - - Front Page -

Prin De­cre­te­le nr. 340 și nr. 341 din 12.04.2018, ju­de­că­to­rii Tri­bu­na­lu­lui Bu­cu­rești Co­man Da­ni­e­la și Stan­cu Vă­că­ruș, ce ave­au pe rol cau­za di­vo­rțu­lui din­tre Dan Ada­mes­cu și Car­men Pa­la­de, au fost pen­si­o­nați su­bit. Ime­diat cum s-au apu­cat de ju­de­ca­rea ape­lu­lui lui Dan Ada­mes­cu, apel con­ti­nuat prin fi­ul său Ale­xan­der Ada­mes­cu, cei doi ma­gis­trați s-au, re­tras. Sau au fost re­trași. În lo­cul lor au fost aduși 2 ju­de­că­tori ad­miși în ma­gis­tra­tu­ră în 2015 și res­pec­tiv 2014.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.