Hac­king He­al­th: proi­ec­te pen­tru efi­ci­en­ti­za­rea sis­te­mu­lui sa­ni­tar din Ro­mânia

Romania Libera - - Front Page -

Cel mai im­por­tant hac­kat­hon pe te­me de să­nă­ta­te din Eu­ro­pa Cen­tra­lă şi de Est şi-a de­sem­nat câşti­gă­to­rii. Es­te vor­ba de trei proi­ec­te de ino­va­ţie di­gi­ta­lă pen­tru mo­der­ni­za­rea sis­te­mu­lui de să­nă­ta­te, în be­ne­fi­ci­ul pa­ci­en­ţi­lor şi al ca­dre­lor me­di­ca­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.