De ce au apă­rut ten­si­uni între Ne­gres­cu și PSD

Romania Libera - - Front Page -

De­mi­sia mi­nis­tru­lui de­le­gat pen­tru Afa­ceri Eu­ro­pe­ne din Gu­vern a fost con­fir­ma­tă de doi mem­bri ai Exe­cu­ti­vu­lui, dar nu și de Vic­tor Ne­gres­cu per­so­nal. Aces­ta spu­ne că vrea să dis­cu­te si­tuația sa în in­te­ri­o­rul par­ti­du­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.