Când va avea loc re­ma­ni­e­rea

Romania Libera - - Politică -

Vic­tor Ne­gres­cu a afir­mat că vrea să dis­cu­te si­tuația sa în in­te­ri­o­rul par­ti­du­lui, ce­ea ce înse­am­nă că o de­ci­zie fi­na­lă va fi lua­tă la șe­di­nța con­du­ce­rii PSD de­di­ca­tă re­ma­ni­e­rii gu­ver­na­men­ta­le. Ace­as­tă șe­di­nță va avea loc fie la fi­na­lul săp­tă­mânii vi­i­toa­re, fie pes­te do­uă săp­tă­mâni, a pre­ci­zat se­cre­ta­rul ge­ne­ral ad­junct al PSD, Co­drin Ște­fă­nes­cu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.