Ci­ne e vi­no­vat pen­tru pi­e­to­nii uciși pe tre­ce­re?

Romania Libera - - Front Page -

Șo­fe­rul ca­re a pro­vo­cat un ac­ci­dent mor­tal în Con­sta­nța es­te cer­ce­ta­te în sta­re de li­ber­ta­te. Po­li­ţiş­tii au des­chis o an­che­tă și vor sta­bi­li cu exac­ti­ta­te cau­ze­le ac­ci­den­tu­lui. Pri­ma lor de­cla­rație: eveni­men­tul s-a pro­dus din cau­za nea­dap­tă­rii vi­te­zei la con­diți­i­le de drum.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.