Aten­ţie la boa­la ca­re ata­că pe rând toa­te or­ga­ne­le cor­pu­lui!

Romania Libera - - Front Page -

În pre­aj­ma Zi­lei Mon­dia­le de Lup­tă Împo­tri­va Bron­hop­neu­mo­pa­ti­ei Obstruc­ti­ve Cro­ni­ce, spe­cia­liștii atrag ate­nția că nu­mă­rul ca­zu­ri­lor de îmbol­nă­vi­re crește alar­mant și con­ti­nuă cam­pa­nia de tes­tări gra­tu­i­te pen­tru de­pis­ta­rea pre­co­ce a bo­lii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.