DUMITRU DRAGOMIR

Romania Libera - - Actualitat­e -

Fos­tul preșe­din­te al Li­gii Pro­fe­si­o­nis­te de Fot­bal a fost achi­tat, ma­rți, de Cur­tea de Apel Bu­cu­rești, du­pă ce în pri­ma in­stan­ţă fu­se­se con­dam­nat la 7 ani de închi­soa­re pen­tru eva­zi­u­ne, de­la­pi­da­re și spă­la­re de bani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.