Ata­cul lui Io­han­nis

Romania Libera - - Politică -

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a de­cla­rat, ieri, du­pă adop­ta­rea re­zo­lu­ţi­ei PE și pre­zen­ta­rea ra­por­tu­lui MCV, că ”acest ac­ci­dent al de­mo­cra­ţi­ei”, gu­ver­na­rea Drag­nea-Dăn­ci­lă, ne-a întors cu 11 ani în ur­mă înain­te de ade­ra­rea la UE. Preșe­din­te­le a spus că sin­gu­rul lor scop es­te să-l sca­pe pe Li­viu Drag­nea de închi­soa­re și a spus că poa­te se tre­zesc mai mul­ţi po­li­ti­ci­eni și fac ce­va.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.