Pom­pi­e­rii iau în cal­cul ide­ea unui in­cen­diu pro­vo­cat la clu­bul Co­lec­tiv

Romania Libera - - Front Page -

Ofițe­rii din ca­drul Inspec­to­ra­tu­lui Ge­ne­ral pen­tru Si­tuații de Urge­nță (IGSU) iau în cal­cul ipo­te­za că in­cen­di­ul ca­tas­tro­fal din clu­bul Co­lec­tiv, pro­dus acum trei ani, ar fi fost de­cla­nșat in­te­nți­o­nat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.