Ro­mânia are o gau­ră de 36% în ra­ta de co­lec­ta­re a TVA

Romania Libera - - Front Page -

Age­nția Nați­o­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă (ANAF) es­te cu mult în ur­ma in­sti­tuți­ei si­mi­la­re din Bul­ga­ria în ce­ea ce pri­vește co­lec­ta­rea ta­xei pe va­loa­rea adău­ga­tă (TVA). Da­că s-ar re­cu­pe­ra ace­as­tă di­fe­re­nță, din ba­nii strânși Ro­mânia ar pu­tea con­strui o au­tos­tra­dă ma­re în fi­e­ca­re an.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.